Hospicjum domowe, zwane dalej opieką domową, stanowi formę pomocy udzielanej zarówno dorosłym jak i dzieciom.
Opieka sprawowana jest w domu chorego, w systemie ciągłym, z pełną dostępnością lekarza i pielęgniarki.
Warunkiem objęcia opieką jest zakończenie leczenia przyczynowego.
Chorzy przyjmowani są ze skierowaniem lub z potwierdzoną chorobą nowotworową po konsultacji lekarza opieki paliatywnej.
Celem opieki paliatywnej jest podniesienie jakości życia pacjenta chorującego na nieuleczalną, nie poddającą się leczeniu przyczynowemu, postępującą chorobę. Opieka ta obejmuje uśmierzanie bólu i innych objawów (leczenie objawowe), łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspieranie rodziny chorego w czasie trwania choroby.

Szczególne cechy opieki domowej:
- ceni życie, uznając umieranie za proces naturalny
- łagodzi ból, duszność i inne dokuczliwe objawy
- tworzy system wsparcia umożliwiający choremu czynne życie tak długo jak to możliwe
- uznaje i szanuje system wartości chorego i jego rodziny, respektując jego filozofię życiową i religię, uwzględniając jego stanowisko w podejmowaniu decyzji
- pomaga rodzinie radzić sobie z chorobą bliskiego człowieka
- jest sprawowana przez zespół złożony z personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki)
- edukuje osoby bliskie w zakresie praktycznego sprawowania opieki - podawania leków, pielęgnowania, żywienia.

Chory i jego rodzina otrzymują podczas wizyty dokładne zalecenia odnośnie procesu leczenia, dalszego postępowania i są szczegółowo informowani o zasadach prowadzenia opieki domowej i dostępności do innych form opieki paliatywnej.

Świadczone usługi

Ważniejsze procedury medyczne dostępne w ramach opieki domowej świadczone przez personel medyczny po specjalistycznym szkoleniu:
- opieka lekarska i pielęgniarska (m.in. Zwalczanie dolegliwości związanych z chorobą, szczególnie objawów bólowych)
- podawanie pozajelitowe leków (wlewy dożylne, wkłucia dożylne, domięśniowe podskórne)
- nakłucia i odbarczanie jamy otrzewnej i jamy opłucnowej
- założenie cewnika do pęcherza moczowego, sondy do żołądka
- leczenie odleżyn, owrzodzeń i przetok (oczyszczenie, założenie i zmiana opatrunku)
- wsparcie dla rodziny chorego w sferze emocjonalnej i psychologicznej.

Ponadto w ramach domowej opieki paliatywnej (w miarę możliwości) pacjent może skorzystać z:
- źródła tlenu
- materaca przeciwodleżynowego
- wózka inwalidzkiego, chodzika.

Jednostki chorobowe:
- nowotwory złośliwe i niezłośliwe w fazie zagrożenia życia chorego
- choroby układu nerwowego - zwłąszcza u dzieci i młodzieży (spowodowane czynnikami zakaźnymi, uszkodzenia spowodowane niedotlenieniem, wylewem czy urazem, choroby metaboliczne, choroby zwyrodnieniowe, choroby uwarunkowane genetycznie)
- przewlekłe zapalenie trzustki
- znacznego stopnia odleżyny i owrzodzenia
- choroby kości
- zespoły nabyte przebiegające z krańcową niewydolnością wielonarządową
- przewlekłe postępujące schorzenia z bólem i innymi do uśmierzenia objawami.