Opieka długoterminowa pielęgniarska domowa, stanowi formę pomocy udzielanej zarówno dorosłym jak i dzieciom.
Opieka sprawowana jest w domu chorego przez pielęgniarki, które dowiedzają chorych cztery razy w tygodniu po 1,5 godziny każdorazowo.
Warunkiem objęcia opieką jest przewlekła choroba. Chorzy przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub specjalisty.
Celem opieki jest podniesienie jakości życia pacjenta chorującego na przewlekła chorobę, wymagającą częstej kontroli przez pielęgniarki.
Każda z pielęgniarek przeszła specjalne szkolenie w opiece długoterminowej nad pacjentem przewlekle chorym.

Zakres świadczonych usług:
- podawanie pozajelitowe leków (wlewy dożylne, wkłucia dożylne, domięśniowe podskórne
- założenie cewnika do pęcherza moczowego, sondy do żołądka
- leczenie odleżyn, owrzodzeń i przetok (oczyszczenie, założenie i zmiana opatrunku)
- toalety chorych
- edukacja rodziny chorego w zakresie sprawowanej opieki
- wypełnianie zleceń lekarskich w domu chorego