Oddziały zakładu

- hospicjum domowe Opoczno
- opieka pielęgniarska długoterminowa Opoczno
Adres:
Opoczno ul. Westerplatte 1c tel. 604124264

- opieka pielęgniarska długoterminowa Bełchatów
Adres:
Bełchatów ul. Topolowa 2 tel. 604124264

- opieka pielęgniarska długoterminowa Poddębice
- hospicjum domowe Poddębice
Adres:
Poddębice ul. Zielona 13 tel. 604124264 lub 043-6783210